Polityka prywatności i plików cookies

Informacje ogólne

Właścicielem strony internetowej https://kathighton.pl/ (dalej: Strona) oraz znajdującego się na niej sklepu internetowego https://platforma.kathighton.pl/ (dalej: Sklep) jest HIGHTON spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi.

W związku z tym, że odwiedzasz naszą Stronę, przetwarzamy Twoje dane osobowe, takie jak informacje o urządzeniu, z którego korzystasz, kraju z którego pochodzisz, wykorzystywanej przez Ciebie przeglądarce internetowej lub Twoim adresie IP.

Dodatkowo możesz nam przekazywać także inne dane, takie jak imię, adres e-mail, informacje zawarte w formularzu kontaktowym, komentarze, dane podane podczas zakupów w Sklepie.

Przetwarzamy Twoje dane osobowe również w sytuacji, gdy wchodzisz na związane z naszą działalnością profile w mediach społecznościowych, w szczególności fanpage na portalu Facebook: https://www.facebook.com/toppotentialKH/, konto na portalu Instagram: https://www.instagram.com/top_potential/, konto na YouTube, konto na TikToku i inne.

W tym dokumencie opisujemy, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w ramach Strony, sklepu, platformy i profili w mediach społecznościowych.

Dbam o to, aby Twoje dane osobowe były u mnie bezpieczne. Działam w tym zakresie zgodnie z RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) oraz innymi obowiązującymi przepisami.

KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Administratorem Twoich danych osobowych jest HIGHTON spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, adres: ul. Przestrzenna 35E, 93-424 Łódź, przy ul. Przestrzennej 35E, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000735532, REGON: 380451136, NIP: 7292726404.

Możesz się z nami skontaktować:

 • mailowo: kat@kathighton.pl
 • pisemnie: ul. Przestrzenna 35E, Łódź 95-070
 • telefonicznie: +48 501 755 756 (w godz. 08:00 – 20:00 w dni robocze).

  DLACZEGO I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

  Strona internetowa

  Kiedy korzystasz ze Strony, przekazujesz dane osobowe takie, jak informacje o urządzeniu, z którego korzystasz, kraju z którego pochodzisz, wykorzystywanej przez Ciebie przeglądarce internetowej lub Twoim adresie IP.

  Dane te wykorzystujemy w celu zapewnienia Ci możliwości prawidłowego wyświetlania znajdujących się na Stronie treści, zapewnienia bezpieczeństwa i możliwości likwidacji ewentualnych usterek technicznych, kontroli i analizy ruchu na Stronie, prowadzenia działań marketingowych (art. 6 ust. 1 lit f) RODO).

  Dane będą przetwarzane przez okres Twojej obecności na Stronie oraz przez czas, przez jaki przechowywane są na Twoim urządzeniu pliki cookies wykorzystywane na Stronie.

  Kontakt e-mailowy

  Kiedy kontaktujesz się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, w tym również poprzez formularz kontaktowy, przekazujesz nam swój adres e-mail. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać kontakt.

  W treści wiadomości możesz zawrzeć również inne dane osobowe, np. treść opinii.

  Dane te wykorzystujemy w celu umożliwienia nawiązania i utrzymania kontaktu, na podstawie Twojej zgody wynikającej z zainicjowania kontaktu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

  Dane będą przetwarzane przez okres utrzymywania kontaktu. Po zakończeniu kontaktu dane zostaną zarchiwizowane i będą przechowywane w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami, w szczególności na potrzeby wykazania udzielenia przez Ciebie zgody.

  Newsletter

  Zapisując się do newslettera przekazujesz nam swoje imię oraz adres e-mail. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by zapisać się do newslettera.

  Dane te wykorzystujemy w celu przesyłania newslettera, na podstawie Twojej zgody wyrażonej podczas zapisywania się do newslettera (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

  Dane będą przetwarzane przez czas funkcjonowania newslettera. Możesz w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji. W takim przypadku dane nie zostaną usunięte z bazy danych, ale będą nadal przechowywane w systemie mailingowym w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z przesyłaniem newslettera, w szczególności na potrzeby wykazania udzielenia przez Ciebie zgody.

  Zamówienia

  W celu złożenia zamówienia w Sklepie musisz podać dane osobowe wskazane w formularzu zamówienia (imię i nazwisko, adres rozliczeniowy, adres e-mail, numer telefonu).

  Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia zamówienia.

  Dane te wykorzystujemy w celu realizacji zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz dokonania rozliczeń (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

  Dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji zamówienia, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Po upływie tego terminu, dane nadal mogą być przetwarzane w celach statystycznych.

  Reklamacje i odstąpienie od umowy

  W celu złożenia reklamacji lub odstąpienia od umowy przekazujesz dane osobowe zawarte w treści reklamacji lub oświadczeniu o odstąpieniu od umowy, takie jak imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, numer rachunku bankowego.

  Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by złożyć reklamację lub odstąpić od umowy.

  Dane te wykorzystujemy w celu realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia od umowy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

  Dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Po upływie tego terminu, dane nadal mogą być przetwarzane w celach statystycznych.

  Działalność w social mediach

  Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe w ramach naszych profili w mediach społecznościowych. Są to dane takie jak imię, nazwisko, wizerunek, treść komentarzy albo informacje, które przesyłasz przez czat.

  Dane te wykorzystujemy w celu administrowania i zarządzania profilami w mediach społecznościowych, komunikowania się z Tobą oraz kierowania do Ciebie treści marketingowych (art. 6 ust. 1. lit. f RODO).

  Dane będą przetwarzane przez okres posiadania przez Ciebie konta na danym portalu.

  Pamiętaj, że zasady korzystania z konkretnego portalu i przetwarzania danych osobowych w ramach tego portalu ustala podmiot zarządzający tym portalem (np. Meta Platforms Ireland Limited w przypadku Facebooka). Koniecznie zapoznaj się z tymi zasadami.

  Wykonanie usługi

  Niektóre Produkty połączone są ze świadczeniem przez nas usług (wsparcie nauczyciela, warsztaty itp.). W celu świadczenia usługi musisz podać dane, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wykonania łączącej nas umowy.

  Dane będą przetwarzane do czasu zakończenia wykonywania usługi, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Ponadto, po upływie tego terminu, dane nadal mogą być przetwarzane w celach statystycznych.

  Strona internetowa

  Kiedy korzystasz ze Strony, przekazujesz dane osobowe takie, jak informacje o urządzeniu, z którego korzystasz, kraju z którego pochodzisz, wykorzystywanej przez Ciebie przeglądarce internetowej lub Twoim adresie IP.

  Dane te wykorzystujemy w celu zapewnienia Ci możliwości prawidłowego wyświetlania znajdujących się na Stronie treści, zapewnienia bezpieczeństwa i możliwości likwidacji ewentualnych usterek technicznych, kontroli i analizy ruchu na Stronie, prowadzenia działań marketingowych (art. 6 ust. 1 lit f) RODO).

  Dane będą przetwarzane przez okres Twojej obecności na Stronie oraz przez czas, przez jaki przechowywane są na Twoim urządzeniu pliki cookies wykorzystywane na Stronie.

  Kontakt e-mailowy

  Kiedy kontaktujesz się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, w tym również poprzez formularz kontaktowy, przekazujesz nam swój adres e-mail. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać kontakt.

  W treści wiadomości możesz zawrzeć również inne dane osobowe, np. treść opinii.

  Dane te wykorzystujemy w celu umożliwienia nawiązania i utrzymania kontaktu, na podstawie Twojej zgody wynikającej z zainicjowania kontaktu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

  Dane będą przetwarzane przez okres utrzymywania kontaktu. Po zakończeniu kontaktu dane zostaną zarchiwizowane i będą przechowywane w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami, w szczególności na potrzeby wykazania udzielenia przez Ciebie zgody.

  Newsletter

  Zapisując się do newslettera przekazujesz nam swoje imię oraz adres e-mail. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by zapisać się do newslettera.

  Dane te wykorzystujemy w celu przesyłania newslettera, na podstawie Twojej zgody wyrażonej podczas zapisywania się do newslettera (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

  Dane będą przetwarzane przez czas funkcjonowania newslettera. Możesz w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji. W takim przypadku dane nie zostaną usunięte z bazy danych, ale będą nadal przechowywane w systemie mailingowym w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z przesyłaniem newslettera, w szczególności na potrzeby wykazania udzielenia przez Ciebie zgody.

  Zamówienia

  W celu złożenia zamówienia w Sklepie musisz podać dane osobowe wskazane w formularzu zamówienia (imię i nazwisko, adres rozliczeniowy, adres e-mail, numer telefonu).

  Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia zamówienia.

  Dane te wykorzystujemy w celu realizacji zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz dokonania rozliczeń (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

  Dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji zamówienia, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Po upływie tego terminu, dane nadal mogą być przetwarzane w celach statystycznych.

  Reklamacje i odstąpienie od umowy

  W celu złożenia reklamacji lub odstąpienia od umowy przekazujesz dane osobowe zawarte w treści reklamacji lub oświadczeniu o odstąpieniu od umowy, takie jak imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, numer rachunku bankowego.

  Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by złożyć reklamację lub odstąpić od umowy.

  Dane te wykorzystujemy w celu realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia od umowy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

  Dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Po upływie tego terminu, dane nadal mogą być przetwarzane w celach statystycznych.

  Działalność w social mediach

  Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe w ramach naszych profili w mediach społecznościowych. Są to dane takie jak imię, nazwisko, wizerunek, treść komentarzy albo informacje, które przesyłasz przez czat.

  Dane te wykorzystujemy w celu administrowania i zarządzania profilami w mediach społecznościowych, komunikowania się z Tobą oraz kierowania do Ciebie treści marketingowych (art. 6 ust. 1. lit. f RODO).

  Dane będą przetwarzane przez okres posiadania przez Ciebie konta na danym portalu.

  Pamiętaj, że zasady korzystania z konkretnego portalu i przetwarzania danych osobowych w ramach tego portalu ustala podmiot zarządzający tym portalem (np. Meta Platforms Ireland Limited w przypadku Facebooka). Koniecznie zapoznaj się z tymi zasadami.

  Wykonanie usługi

  Niektóre Produkty połączone są ze świadczeniem przez nas usług (wsparcie nauczyciela, warsztaty itp.). W celu świadczenia usługi musisz podać dane, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wykonania łączącej nas umowy.

  Dodatkowo, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, możemy przetwarzać Twoje dane osobowe w następujących celach:

  1. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami,
  2. archiwalnym i dowodowym,
  3. badania satysfakcji z oferowanych usług,
  4. kontaktu w celu przedstawienia oferty i marketingu bezpośredniego.

  JAK DŁUGO PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

  Przetwarzamy Twoje dane przez czas, który jest potrzebny do osiągnięcia konkretnego celu oraz:

  1. przez okres przedawnienia roszczeń zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego (3 lub 6 lat),
  2. przez okres wymagany przepisami prawa podatkowego — w odniesieniu do danych osobowych wiążących się ze spełnieniem obowiązków z prawa podatkowego,
  3. do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora lub do celów marketingowych,
  4. do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody,
  5. do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych głównie do celów analitycznych, statystycznych, wykorzystania cookies i administrowania Stroną.

  Po tym okresie dane zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone.

  KOMU PRZEKAZUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE?

  Możemy przekazywać Twoje dane osobowe swoim zaufanym współpracownikom, takim jak dostawca oprogramowania, dostawca płatności, biuro księgowe, hostingodawca, podmiot zapewniający usługi marketingowe, podmiot zapewniający usługi statystyczne.

  Wszystkie podmioty, którym powierzamy przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.

  Na Stronie znajdują się również odnośniki do naszych profili na portalach społecznościowych takich jak Facebook. Samo wejście na Stronę nie powoduje, że portale te przetwarzają Twoje dane osobowe, dzieje się tak dopiero gdy klikniesz w któryś ze wskazanych linków. Pamiętaj, aby zapoznać się z polityką prywatności i regulaminem tych portali.

  Na Stronie mogą pojawiać się linki odsyłające do innych stron internetowych. Nie odpowiadamy za treści przekazywane przez te strony. Pamiętaj, aby zapoznać się z polityką prywatności lub regulaminem tych stron.

  W związku z tym, że korzystamy z usług np. Google oraz Facebook Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) w związku z ich przechowywaniem na amerykańskich serwerach (w całości lub częściowo). Google i Facebook stosują mechanizmy zgodności przewidziane przez RODO (np. certyfikaty) lub standardowe klauzule umowne, zaakceptowane przez Komisję Europejską.

  Szczegółowe informacje dostępne są w treści polityki prywatności każdego z dostawców tych usług, dostępnych na ich stronach internetowych. Przykładowo:

  JAKIE SĄ TWOJE PRAWA?

  JAKIE SĄ TWOJE PRAWA?

  W związku z tym, że przetwarzamy Twoje dane osobowe, masz określone prawa wynikające z RODO. Pamiętaj, że z niektórych praw możesz skorzystać tylko w konkretnych sytuacjach. 

  Co do zasady, możesz:

  • żądać udzielenia informacji o tym, jakie dane osobowe dotyczące Ciebie przetwarzamy oraz jak to robimy (tzw. prawo dostępu),
  • żądać sprostowania Twoich danych, jeżeli staną się nieaktualne, niekompletne lub w inny sposób niepoprawne,
  • żądać usunięcia Twoich danych, jeżeli uznasz, że Twoje dane osobowe nie powinny być już przez nas przechowywane (w określonych przypadkach możemy odmówić usunięcia danych),
  • żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych (w sytuacjach opisanych w art. 18 RODO),
  • żądać przeniesienia Twoich danych do innego administratora (prawo to przysługuje Ci, jeśli zawarłeś ze mną umowę lub wyraziłeś odrębną zgodę na przetwarzanie danych osobowych)
  • w każdym czasie cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych, które przetwarzam na podstawie Twojej zgody,
  • zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania tych danych, które przetwarzamy na podstawie swojego uzasadnionego interesu,
  • wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

  CZY TWOJE DANE OSOBOWE BĘDĄ PROFILOWANE?

  W celu stworzenia Twojego profilu dla celów marketingowych oraz kierowania do Ciebie marketingu bezpośredniego (np. reklam w serwisie społecznościowym Facebook) dostosowanego do Twoich preferencji, możemy przetwarzać Twoje dane osobowe w sposób zautomatyzowany, w tym także je profilować. Nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych ani w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.

  Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w powyższym celu jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, zgodnie z którym administrator może przetwarzać dane osobowe w celu realizacji swojego prawnie uzasadnionego interesu, w tym przypadku prowadzenia działań marketingowych dopasowanych do preferencji odbiorców.

  Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu ich profilowania do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania.

  PLIKI COOKIES

  Podczas pierwszej wizyty na Stronie widzisz informację na temat stosowania plików cookies. Zaakceptowanie i zamknięcie tej informacji oznacza, że wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies zgodnie z postanowieniami tej polityki prywatności. Zgodę zawsze możesz wycofać, usuwając pliki cookies oraz zmieniając ustawienia plików cookies w Twojej przeglądarce. Pamiętaj jednak, że wyłączenie plików cookies może powodować trudności w korzystaniu ze strony, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.

  Pliki cookies to małe pliki zapisujące się na Twoim urządzeniu. Umożliwiają one prawidłowe wyświetlanie Strony, korzystanie z wszystkich jej funkcjonalności oraz prowadzenie przeze mnie statystyk dotyczących wejść na Stronę. Dodatkowo, pliki cookies umożliwiają zapamiętywanie Twoich wizyt na Stronie.

  Pliki cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu lub oprogramowaniu zainstalowanym na Twoim urządzeniu. Więcej na temat tego, w jaki sposób działają pliki cookies możesz przeczytać na stronie http://www.allaboutcookies.org lub http://wszystkoociasteczkach.pl.

  Pliki cookies dzielą się na cookies sesyjne i cookies stałe. Cookies sesyjne działają przez okres, przez jaki masz otwartą Stronę, potem są usuwane. Cookies stałe są przechowywane również po wyłączeniu Strony, a nawet po wyłączeniu przeglądarki czy też całego komputera.

  Pliki cookies można podzielić też na własne oraz pochodzące od podmiotów trzecich. Pliki cookies własne to przede wszystkim niezbędne pliki cookies Strony, które umożliwiają jej prawidłowe i bezpieczne funkcjonowanie.

  W związku z tym, że na Stronie wyświetlane są treści pochodzące z serwisów społecznościowych, takich jak Facebook, na Stronie są wykorzystywane pliki cookies właścicieli tych portali.

  Korzystamy także z narzędzi analitycznych, takich jak Google Analytics, które zbierają anonimowe informacje na temat Twoich odwiedzin strony. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google dotyczące usługi Google Analytics.

  CO JESZCZE WARTO WIEDZIEĆ?

  Mogę wprowadzać zmiany w tym dokumencie, jeśli będą tego wymagać przepisy prawa lub zmiany wprowadzane na Stronie.

  Polityka w obecnym brzmieniu obowiązuje od dnia 28 czerwca 2023 r.

  Scroll to Top