Kiedy używamy „must” w języku angielskim?

“Must” i “have to” to dwa pojęcia,  które bardzo często Wam się mylą i o które często pytacie. “Must” i “have to” używane są do opisania pewnego rodzaju obowiązku.

Czasami to zobowiązanie pochodzi z zewnątrz, kiedy indziej czujemy się wewnętrznie zobowiązani do zrobienia czegoś, ale nikt nam tego nie każe. W zależności od intencji musimy zdecydować, którą użyć “must” czy “have to”.

Przedstawiam Ci dziś najważniejsze użycia czasownika “must”.

Po pierwsze kiedy chcemy wyrazić swoją osobistą potrzebę, coś co sami uważamy za konieczne. Nie jesteśmy zobowiązani do niczego, ale wierzymy lub sami decydujemy, że i tak powinniśmy to zrobić. Na przykład:

Muszę zadzwonić do rodziców dziś wieczorem. (I must call my parents this evening)

Nie jestem do tego zobowiązana, nikt mi nie każe, po prostu czuję, że naprawdę powinnam to zrobić. Sama uważam, że jest to konieczne. To moja decyzja. Bez zewnętrznego zobowiązania.

Inny przykład.

Muszę przejść na dietę.  (I must go on a diet)

Patrzę w lustro, nie podoba mi się to, co widzę, mogę chcieć być szczuplejsza albo przytyć. Sama decyduję, że pójdę na dietę, bo wierzę, że tego potrzebuję. Nikt mi tego nie powiedział. To całkowicie mój wybór i moja opinia.

Po drugie,  używamy “must” mówiąc o oficjalnych zasadach i informacjach.  Zauważysz to w oficjalnych komunikatach, przepisach prawa i  instrukcjach. Spójrzmy na poniższy przykład:

Personel kuchni musi nosić rękawiczki przez cały czas. (Kitchen staff must wear gloves at all times)

Oznacza to, że istnieje zasada lub prawo, które mówi, że wszystkie osoby pracujące w kuchni, są zobowiązane do noszenia rękawiczek. Nie jest to indywidualna preferencja lub wybór. Jest to formalny obowiązek, który musi być przestrzegany.

Ogólnie możemy powiedzieć, że używamy “must” do podkreślenia formalnego obowiązku albo ustanowionego przez instytucję, organizację lub ogólne prawo, które musi być przestrzegane.

Po trzecie, “must” pozwala nam na wyrażanie rekomendacji. Możemy użyć “must” do wyrażania naszych bardzo mocnych opiniii i jestem pewna, że znasz zwroty, takie jak:

Musisz zobaczyć ten film. (You must watch this film)

Tą książkę po prostu trzeba przeczytać. (You must read this book./ This book is a must)

Naprawdę musisz przestać tak ciężko pracować. (You really must stop working so hard)

Wszystkie te zdania pokazują nasze pragnienie, by ktoś coś zrobił i to powinno być używane głównie wśród znajomych. Powód, dla którego używamy tutaj “must” jest taki, aby podkreślić intensywność własnych przekonań. 

Pamiętaj, że „must” występuje tylko w czasie teraźniejszym. Aby używać “must” w przeszłości i przyszłości, musimy prosić o pomoc czasownik “have to” i tworzyć odpowiedniki zdań z “must” z użyciem “had to” dla przeszłości i “will have to” dla przyszłości.

I had to visit my parents yesterday. 

I had to do some shopping after work.

She will have to lose a few kilograms before the operation. 

He will have to move to Warsaw if he wants to accept this job offer.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top